Binnen GrandTheft Auto V kan iedereen een crew aanmaken en mensen uitnodigen deel te nemen. Hiermee weet het spel dat jullie bij elkaar horen waardoor je, bij voorkeur, in hetzelfde team komt en extra GTA V geld en Reputatie Punten (RP) verdient wanneer gezamenlijk resultaten worden geboekt.

Een crew bindt GTA V vrienden. GTA V CEO en Motorclubs stellen een tijdelijk team samen om op dat moment samen te werken.
Dutchshots is een besloten crew en wordt geleid door de oprichter Farid en een aantal commissioners. commissioners hebben getoond de doelstelling te kunnen vertalen naar crew-activiteiten en gedrag.

 

Categories De crew

DutchShots on YouTube